ruiskuvalumuotti

Ruiskuvalumuotit

Laadukas ruiskuvalumuotti on oleellinen häiriöttömän tuotantoprosessin kannalta. Toimitamme tuotantomäärään nähden tarkoituksenmukaisen muotin tarvittavalla pesäluvulla ja syöttötekniikalla varustettuna. Oikeista raaka-aineista valmistettu muotti säännöllisesti huollettuna takaa varman ja häiriöttömän tuotannon useiksi vuosiksi. Pienille tuotantomäärille tarjoamme teräsmuotteja edullisempia alumiinimuotteja. Vaativien ruiskuvaluosien muottien toiminnan varmistamme täyttymisanalyysilla jo suunnitteluvaiheessa. Toimitamme tarvittavat muotit joko työkaluosastomme tai yhteistyöverkostomme valmistamina. Palveluksessamme on muottialan ammattilaisia, jotka valmistavat muotteja sekä hoitavat kunnossapidon olemassa oleville työkaluille.

Ruiskuvalumuottien valmistus

Työkaluosastomme valmistaa muotit minkä lisäksi teemme tuotemuutoksien vaatimia muottimuutoksia. Käytössämme on MasterCam-ohjelmisto, työstökeskukset, kipinätyöstölaitteet ja tarvittavat manuaalikoneet vaativienkin muottien valmistamiseen.

Ruiskuvalumuottien huolto

Huollamme muotit säännöllisesti ja tarkkailemme niiden kuntoa varmistaaksemme täsmälliset ja varmat toimitukset.